Condiţii de garanție

1. Garanția nu se aplică la accesoriile produselor enumerate mai jos, daca înlocuirea lor este prevăzută de proiect și nu este legată de dezasamblarea produsului:

 • la elementele de alimentare (beterii, etc.);
 • surse de alimentare externe și încărcătoare pentru baterii;
 • telecomandă;
 • pe cabluri de conectare, antene și adaptoare;
 • pe echipamente de montare, instrumente, documentația livrată cu produsul.

2. Garanția actuală este valabilă doar în cazul cînd toate regulile și regulamentele de exploatare, sunt îndeplinite complet de cumpărător, indicate în instrucțiunile de exploatare, prezența obligatorie și îndeplinite cu acuratețe și corect:

 • originalul certificatului de garanție;
 • pentru produse instalabile în mod obligatoriu - certificatul de primire-predare a echipamentelor.

3. Garanția și deservirea tehnică gratuită nu se aplică următoarelor defecte:

 • deteriorării mecanice, provocate după transferul produsului către cumpărător sau/și după finisarea lucrărilor de instalare;
 • daune cauzate de asimetria standardelor de aprovizionare, telecomunicații, rețele de cabluri și de alți factori externi similari;
 • daune cauzate de utilizarea non-standard și/sau de calitate slabă, a consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, baterii, medii de stocare a informației de diferite tipuri.

4. Termenul de garanție pentru orice echipament, renovat în perioada de axploatare a garanție actuale, nu depășește perioada inițială de garanție.

Garanția nu include:

 • Deplasare gratuită la client, cu excepția cazului în limitele orașului al amplasării vânzătorului;
 • Schimbul obligatoriu a echipamentului în termenul de renovare tehnică.

Vânzătorul nu duce responsabilitate pentru modificarea de sine stătătoare de către cumpărător a parametrilor tehnici și sistemelor de codificare a canalelor de televiziune și radio.

5. Vânzătorul nu va duce nici o obligațiune de garanție și nu va presta servicii gratuite de deservire tehnică în următoarele cazuri:

 • în cazul în care produsul a fost utilizat în alte scopuri, care nu corespund destinației directe a echipamentelor;
 • în cazul încălcării regulilor și condițiilor de exploatare, instalarea echipamentelor, indicate în manualul de instrucțiuni de exploatare, conexiunea incompetentă și modificarea de utilizator a parametrilor programabile;
 • în cazul în care produsul are urme de încercări de reparare independentă;
 • dacă defectul este cauzat de o schimbare în structura și schema echipamentului;
 • în cazul în care defecțiunea este cauzată de forță majoră, accidente, acțiuni intenționate sau neglijente ale cumpărătorului sau a părților terțe;
 • În cazul în care se constată deteriorări, cauzate de pătrunderea în interiorul echipamentului a obiectelor străine, substanțe, lichide, insecte etc.;
 • dacă este nevoie citirea informației de pe medii de stocare a informației de diferite tipuri.

6. Garanția actuală nu este valabilă, în cazul:

 • numărul de serie nu este specificat (sau ilizibil) pe produs sau în documente;
 • este/a avut loc utilizarea incorectă sau exploatare necalificată;
 • deteriorarea mecanică a produsului;
 • nu au fost respectate condițiile tehnice din fabricație - pentru orice produs;
 • daune provocate de calamități naturale (incendii, inundații, fulgere, congelare, etc) sau un defect de sistem, în care a fost folosit produsul;
 • pentru produsele instalabile, punerea în exploatare a fost efectuată nu de către specialiștii companiei.

7. Procedura deservirii tehnice de garanție pentru produsele neinstalabile

Cumpărătorul trebuie să se adreseze la companie, se prezinte originalul certificatului de garanție completat la cumpărare și să informeze despre defecțiunea produsului, în termenul specificat în certificatul de garanție. Cumpărătorul independent și pe propria cheltuială transportează produsului defectat în ambalajul original și cu setul complet de documentație (manual de utilizare, certificatul de garanție original) în oficiul Vânzătorului. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la posibilitatea reparării sau schimbării produsului defectat (în dependență de disponibilitatea pieselor necesare la depozitul companiei), în termen de trei zile lucrătoare. La primirea produsului defectat, Cumpărătorului se eliberează un certificat de reparație, unde este indicată data primirii produsului, marca și modelul produsului. Termenul de reparație de garanție sau înlocuire - nu mai mult de o lună calendaristică de la data emiterii certificatului de reparație. Transportarea produsului este efectuată de către cumpărător pe propria cheltuială.

8. Procedura de deservire tehnică de garanție pentru produse instalabile (antene de satelit, comutator DiSEqC, convertor, suport de fixare, etc.):

Cumpărătorul trebuie să se adreseze la companie, se prezinte originalul certificatului de garanție completat la cumpărare și să informeze despre defecțiunea produsului, în termenul specificat în certificatul de garanție. Cumpărătorul independent și pe propria cheltuială transportează produsului defectat în ambalajul original și cu setul complet de documentație (manual de utilizare, certificatul de garanție original) în oficiul Vânzătorului. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la posibilitatea reparării sau schimbării produsului defectat (în dependență de disponibilitatea pieselor necesare la depozitul companiei), în termen de trei zile lucrătoare. La primirea produsului defectat, Cumpărătorului se eliberează un certificat de reparație, unde este indicată data primirii produsului, marca și modelul produsului. Termenul de reparație de garanție sau înlocuire - nu mai mult de o lună calendaristică de la data emiterii certificatului de reparație. Reparații de garanție a echipamentelor instalabile sunt efectuate la fața locului unde au fost instalate. Cumpărătorul achită cheltuielile de călătorie a specialistului Vânzătorului, legate de reparațiile de garanție a echipamentelor, conform tarifelor în vigoare.